آموزشگاه زبانهای خارجه پردیس زبان رویان در ۲۰ متری اسلامشهر

آموزشگاه زبانهای خارجه پردیس زبان رویان در ۲۰ متری اسلامشهر

مبتدی تا مکالمه روان

توضیحات

آموزشگاه زبانهای خارجه پردیس زبان رویان در ۲۰ متری اسلامشهر

آموزشگاه زبانهای خارجه پردیس زبان رویان
مرکز جامع آموزش زبانهای خارجه با مجوز رسمی از آموزش و پرورش
مبتدی تا مکالمه روان
فشرده در ۴ تا ۶ ماه
آموزش زبانهای : انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی و ترکی استانبولی

آدرس : اسلامشهر ، سرنوری ، ابتدای خ ۲۰ متری ، جنب بانک شهر

شماره تماس : ۵۶۶۹۴۵۰۰ – ۵۶۶۹۴۶۰۰