اداره آب و فاضلاب واوان اسلامشهر

اداره آب و فاضلاب واوان اسلامشهر

توضیحات

ادراه آب و فاضلاب واوان در ابتدای بلوار گلها واقع شده است

آدرس : اسلامشهر ، واوان ، خیابان امام خمینی ، اوایل بلوار گلها ، سمت راست

شماره تماس : ۱۲۲