شهرداری منطقه ۳ اسلامشهر در واوان

شهرداری منطقه ۳ اسلامشهر در واوان

اداره شهرداری واوان

توضیحات

شهرداری منطقه ۳ اسلامشهر در واوان واقع شده است که در نزدیکی میدان برادران بیات ( میدان شهرداری ) قرار گرفته است

آدرس : اسلامشهر ، واوان ، میدان برادران بیات ( شهیدان مسعود و محسن بیات ) ، ابتدای خیابان شهرداری ، سمت چپ

شماره تماس : ۵۶۱۶۳۹۹۸ – ۵۶۱۷۳۹۹۸