مرکز مشاوره مدرسه در موسی آباد اسلامشهر

مرکز مشاوره مدرسه در موسی آباد اسلامشهرمالکیت تایید شده

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی مدرسه

توضیحات

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی مدرسه
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر

خدمات :
مشاوره خانواده تحصیلی
ازدواج
روان سنجی
تست هوش
روان درمانی
درمان اختلالات یادگیری

پذیرش با تعیین وقت قبلی

آدرس : اسلامشهر , موسی آباد , خ امام حسن مجتبی , جنب اداره آموزش و پرورش

شماره تماس : ۵۶۳۵۷۶۸۹