هنرستان کار و دانش رویان در ۲۰ متری اسلامشهر

هنرستان کار و دانش رویان در ۲۰ متری اسلامشهر

پلی تکنیک رویان

توضیحات

هنرستان کار و دانش رویان در ۲۰ متری اسلامشهر

پلی تکنیک رویان هنرستان کار و دانش غیر دولتی
دوره دوم متوسطه دهم ، یازدهم و دوازدهم پسرانه – روزانه

حسابداری مالی
کامپیوتر
الکترونیک
گرافیک
گردشگری

آدرس : اسلامشهر ، سرنوری ، ابتدای خ ۲۰ متری ، جنب بانک شهر

شماره تماس : ۵۶۶۹۴۵۰۰ – ۵۶۶۹۴۶۰۰