کیلینیک دامپزشکی راستین دکتر آرش اخوان در زرافشان اسلامشهر

کیلینیک دامپزشکی راستین دکتر آرش اخوان در زرافشان اسلامشهرمالکیت تایید شده

توضیحات

کیلینیک دامپزشکی راستین دکتر آرش اخوان در زرافشان اسلامشهر

زنده گیری و جابه جایی ( اورژانس )
آموزش عمومی تخصصی ( گارد)
انگل زدایی
آموزش های تخصصی

آدرس : اسلامشهر ، ابتدای خیابان زرافشان ، پلاک ۷۳۹

شمار تماس : ۰۹۱۲۲۰۴۰۵۸۳ – ۰۹۳۸۴۱۰۲۰۲۶